dimarts, 26 de febrer de 2008

Dreta i esquerra de Norberto Bobbio

Continuant amb la política - encetat en el post anterior- i per finalitzar aquest tema. Voldria compartir un fragment del llibre Dreta i esquerra, raons i significats d'una distinció política de Norberto Bobbio, què fa temps que vaig llegir i que avui arrel del post anterior he tingut ganes de tornar a fullejar. I diu així:

Ultra aquells qui critiquen la distinció* i aquells qui no accepten el criteri*, hi ha els qui dubten, que si bé accepten la distinció i no rebutgen el criteri que he triat i he posat en relleu, ara com ara consideren que ha esdevingut insuficient. Faig referència, especialment a aquells qui creuen, malgrat reconèixer que "la crisi de les ideologies, la variabilitat dels criteris del judici moral, la naturalesa tècnica i cada vegada més complexa dels problemes polítics, el pluralisme i la segmentació de les afiliacions socials fan de cada ciutadà un subjecte polític transversal respecte el sistema axial dreta/esquerra - que és un judici a compartir- que per definir la díada, a més del tema tradicional de la igualtat, fóra necessari tenir en compte altres criteris com són ara el de l'autonomia i la identitat de les persones, el del pluralisme de les cultures i de les pertinences, la radical contextualització dels valors morals i la dispersió de l'esfera pública, induïda, en les societats informàtiques, pels mitjans de comunicació. Que avui una de les raons de la desorientació de l'esquerra depengui del fet que en el món contemporani han sorgit problemes que els moviments tradicionals de l'esquerra no s'havien plantejar mai, i que hagin decaigut certs supòsits, sobre els quals recolzava no tant sols el projecte mateix de transformació de la societat, sinó també la seva força, és indiscutible. Jo mateix n'he parlat sovint. Cap esquerranista pot negar-se a admetre que l'esquerra d'avui ja no és la d'abans. Però mentre hi hagi persones el compromís polític de les quals es regeixi per un profund sentit d'insatisfacció i de sofriment davant les inquietats de les societats contemporànies, tal vegada avui d'una manera no tant punyent com en altres èpoques, però molt més visible, aquests mantindran vius els ideals que han marcat des de fa més d'un segle totes les esquerres de la història.

*dreta-esquerra
*igualtat-desigualtat;llibertat-autoritat