dimecres, 31 de gener de 2007

Wi-Fi

avui estrenarem l’espai curiositats amb la paraula Wi-Fi (Wireless Fidelity): amb Wi-Fi hem de pensar en la connexió entre equips sense cables (p.e. d’un ordinador a un altre, o d’un ordinador a la xarxa o internet).